Moretti Design


AQUA TERMO WOOD SOLUTION - 34,0 kW / 25,0 kW / 20,0 kW

Dvije opcije otvaranja ložišta, otvaranje vrata ložišta u "kazetu" odnosno prema gore i klasično otvaranje. Dodatna opcija za ovo ložište je mogućnost spajanja ložišta za pripremu potrošne i sanitarne tople vode kao i dodatna mogućnost korištenja drva i peleta.

  • Osnovne specifikacije
    • S potrebnom opremom za zagrijavanje potrošne i sanitarne tople vode putem kamina
    • Unutrašnjst stobložena vatrostalnom ciglom
    • Osnovna varijanta dolazi spremna za spajanje na sistem centralnog grijanja
    • Dodatna opcija kombinacije drvo i pelet
Tehničke specifikacije AQUA 34 kW | 25 kW | 20 kW |